Từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đến giai đoạn “sống chung với dịch Covid”

Từ đuổi theo dịch, TP.HCM chuyển sang thích nghi, ứng phó, từng bước chuẩn bị cho giai đoạn “sống chung với dịch” sau 15/9. Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chiến dịch chống dịch thành công trong gần 2 năm của Việt Nam – “truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”… Continue reading Từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đến giai đoạn “sống chung với dịch Covid”

Published
Categorized as Sức khoẻ