Xóa bỏ khoảng trắng giữa các dòng, đoạn văn bản trong Word

Các đoạn trống nhằm mục đích tạo khoảng trắng giữa các đoạn văn bản, xuất hiện trong tài liệu dưới dạng một điểm đánh dấu đoạn, ¶, ngay sau đó là một điểm khác, như sau:

Ví dụ về khoảng trắng giữa các dòng, đoạn văn bản trong Word

Để loại bỏ một đoạn văn trống, hãy thay thế hai điểm đánh dấu đoạn văn bằng một:

Tìm = “^p^p”
Thay thế = “^p”

Tips: Mở hộp thoại Tìm và Thay thế bằng phím tắt ctrl +H

Mặc dù đã 40 năm kể từ khi Microsoft ra mắt Word cho Windows, bạn vẫn sẽ bắt gặp nhiều tài liệu trong đó một đoạn văn trống được sử dụng để tạo khoảng cách giữa các đoạn văn. Điều đó thật đáng tiếc, nếu xét đến cách mà Word cung cấp khoảng cách giữa các đoạn văn một cách dễ dàng và chính xác.

Nếu bạn đã gặp khó khăn trong việc xóa các đoạn văn trống, nhưng muốn khôi phục khoảng trống, thì xin đừng lười biếng trở lại thói quen cũ xấu đó là “Enter” hai lần. Thay vào đó, hãy đọc Sử dụng kiểu để kiểm soát khoảng trắng giữa các Tiêu đề và Đoạn văn.